Vervolgbijeenkomst start brede dorpsvertegenwoordiging in Borger 5 nov 2015

Borger1In mei en augustus zijn twee bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van buurtverenigingen in Borger. Ook andere betrokken dorpsbewoners waren bij de discussie betrokken.  Beide bijeenkomsten zijn in zeer positieve sfeer verlopen. Het werd duidelijk dat er voldoende draagvlak in Borger is om door te gaan met het initiatief. Aan het eind van de bijeenkomst in augustus is de afspraak gemaakt, binnen de besturen en met buurtbewoners het initiatief van een brede dorpsvereniging te bespreken.

We zijn erg benieuwd naar de uitkomst en nodigen u hierbij uit voor een volgende bijeenkomst op:

Donderdag: 5 november.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Het Hunzehuys(zaal de Zwaan)

Agenda:
1. Opening
2. Stand van zaken tot op heden.
3. Ronde langs de buurten met resultaat gesprekken en reacties.
4. Discussie naar aanleiding van bovenstaande reacties.
5. Maken vervolgafspraken
6. Rondvraag.
7. Sluiting

Als organisatie stellen we voor per buurtvereniging 2-3 personen af te vaardigen. We hopen op een brede opkomst en een open gesprek over belangenbehartiging in Borger.

Graag ontvangen wij, in verband met de organisatie, bericht van deelname via onze email of het contactformulier

Vragen of reacties kunt u ook via bovenstaand mailadres plaatsen.

Namens de organisatie,
Peter Roelfsema
Gebiedscommisie Hunze Borger-Odoorn