Vergadering Hunzecommissie 28 augustus 2014

De eerstvolgende vergadering van de commissie staat gepland op donderdagavond 28 augustus a.s. van 19.30 tot 22.00/22.30 uur in het gemeentehuis in Exloo.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Mevrouw T. Slagman zal de commissie informeren over de mogelijkheden die de Heidemij heeft om initiatieven plattelandsontwikkeling te ondersteunen
  3. Mededelingen ( o.a. Bronnegermaden )
  4. Het verslag van de vergadering van 13 juni jl ( bijgevoegd )
  5. 21.00 uur : De heer A. Weits van de voetbalvereniging Valthermond komt met een presentatie van de plannen om hun sportcomplex te renoveren in relatie met het provinciale fonds Vitaal Platteland en een mogelijke ondersteuning van onze commissie.
  6. Behandeling subsidieverzoek Boerenrock ( wordt nagezonden )
  7. Prikken datum fietstocht met wethouder Buijtelaar in het beekdal
  8. Vervulling vacatures van der Laan, Nieuw-Buinen en Valthermond
  9. Rondvraag
  10. Sluiting