Geen draagvlak voor windturbines in veenkoloniën

draagvlak-windmolensHier een samenvatting van de resultaten draagvlakonderzoek windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’

Achtergrond

In 2010 zijn in Drenthe aanvragen ingediend voor het aanleggen van windparken. Het betreft hierbij onder meer de aanvraag voor het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’. Dit is een windpark dat in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn zou moeten komen. Er bestaan bij de gemeenten twijfels over de aanname dat er onder de inwoners van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn voldoende draagvlak voor het windpark is. Deze gemeenten hebben daarom samen met de gemeente Stadskanaal (waarvan de gemeentegrens grenst aan het mogelijke windpark) besloten onderzoek te laten uitvoeren om te verifiëren in hoeverre deze aanname is gerechtvaardigd. Lees verder “Geen draagvlak voor windturbines in veenkoloniën”