B&W en Hunzecommissie op bezoek in Drouwen 16 feb.

In het kader van de dorpsbezoeken van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, wordt op 16 februari 2017 een bezoek gebracht aan Drouwen.

Om 19:00 is er een openbare bijeenkomst waar bewoners in contact kunnen komen met B&W

De agenda is als volgt:

 • 16.00 Ontvangst en kennismaking in het Dorpshuis Meester Hekman Hoes (voorstelronde dorpsbelangen en College&raad)
 • 16.15 Vertrek rondtoer door de dorpen per trekkerboemel.
  Aan boord koffie/thee met toebehoren en toelichting op een
  aantal highlights die Dorpsbelangen graag aan het gemeentebestuur willen tonen
 • 17.10 Maaltijd (stamppotbuffet)
  Tekst en uitleg dorpsbelangen uitkomsten Belevingsonderzoek naar het 3-dorpenplan met een globale meerjarenplanning/wensenlijst
 • 18:40 Vertrek naar het Dorpshuis (per trekkerboemel)
 • 18.40 Burg. Jan Seton en weth.Freek Buijtelaar per fiets over het donkere fietspad aan de Gasselterstraat. Tezamen met de overige deelnemers die per Trekkerboemel verder zullen rijden.
 • 18:50 Aankomst dorpshuis Meester Hekmanhoes Drouwen
 • 19.00 Inloop inwoners (koffie/thee)
 • 19.05 voorstelronde dorpsbelangen en College&raad
  (regie voorzitter dorpsbelangen met eventuele ondersteuning
  gebiedscoördinator)
 • 20:00/20.30 Einde programma met Gemeentebestuurders
  -dankwoord voorzitter dorpsbelangen
  -slotwoord burgemeester

Lees hier de Quickscan over Drouwen – Historie, Cijfers, Verlangens

Quickscan-Drouwen-2017