B&W, Raad en Hunzecommissie op dorpenronde

GemeentehuisBorgerOdoorn-522x391De delegatie bestaat uit leden van het  college van burgemeester en wethouders,  vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de Hunzecommissie. De gemeente en vertegenwoordigers uit de dorpen gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de dorpen en omgeving.

De bijeenkomsten zijn op een aan te geven tijdstip voor een ieder toegankelijk. De eerste helft is entre nous ( Plaatselijk Belang en de gemeente ). In de tweede helft zijn de inwoners welkom. De bijeenkomst is dan voor iedereen toegankelijk, het is voor inwoners mogelijk om belangrijke punten onder aandacht van de gemeente te brengen. In een persbericht in Week-in-Week-uit wordt aangegeven hoe laat de bijeenkomst openbaar wordt.

Hieronder de data van het vervolg van de Dorpenronde. Het bezoek vind plaats ruwweg in de namiddag-begin avond. Naast het college en de raad kan onze commissie twee leden afvaardigen.

  • 13 mei – Buinen ( Anjo woont bij namens de commissie, er is nog plaats voor een tweede commissielid )
  • 18 mei – Drouwenerveen van 17.00 uur tot 21.00 uur met rondwandeling, Silvo en Robin zijn hier van de partij
    http://drouwenerveen.com/college-bw-bezoekt-drouwenerveen/
  • 23 juni – Drouwenermond, delegatie commissie moet nog worden vastgesteld in de vergadering van 1 mei van onze commissie.

Definitieve programma volgt na overleg met Dorpsbelangen in de dorpen.