Gebiedscommissie Hunze verkent brede dorpsorganisatie Borger

borgerhunebedhoodstadIn Borger zorgen vele buurtverenigingen door middel van activiteiten voor actieve buurten en wijken. Tegelijkertijd zien we dat de veranderende verhouding tussen overheid en burgers vraagt om een bredere en soms ook andere vorm van belangenbehartiging.

De overheid doet op verschillende fronten een stapje terug, en van de burger wordt een actievere rol gevraagd. Gebiedscommissie Hunze heeft veel contacten met dorpen in de gemeente, en ervaart dat een brede vertegenwoordiging via een vereniging van dorpsbelangen meerwaarde heeft.

Daarom neemt de gebiedscommissie het initiatief om te verkennen of in het dorp Borger een vereniging van dorpsbelangen kan worden opgezet.

Discussiebijeenkomst 27 mei

Op woensdag 27 mei vindt om 19.30 uur een discussiebijeenkomst over dit onderwerp plaats in het Hunzehuys in Borger. Naast buurtverenigingen zijn inwoners natuurlijk ook van harte welkom om een bijdrage te leveren.

U kunt zich aanmelden via info[a]hunzecommissie.nl of via dit formulier.