Subsidieregeling Dorpsinitiatieven weer open

vitaalplattelandDe provinciale subsidieregeling Dorpsinitiatieven staat weer open. Tot 30 april kunnen burgerinitiatieven plannen indienen. Gevraagde bijdragen moeten liggen tussen € 2.000,- en € 25.000,-.
Met de Regeling Dorpsinitiatieven ondersteunt de Provincie Drenthe bewonersinitiatieven die de leefbaarheid van dorpen (hoe gelukkig voelen mensen zich daar) versterken. De provincie bevordert zo creativiteit en burgerkracht voor een vitaal, levenskrachtig en zelfredzaam platteland.
Wonen, werken en bereikbaarheid van voorzieningen moeten daarbij in balans zijn. Hulp bij indienen plannen Het indienen van een subsidie-aanvraag kan best lastig zijn. Landschapsbeheer Drenthe (LBD), CMO STAMM en BOKD werken samen om dorpsbewoners kosteloos te helpen bij het doen van een goede aanvraag.

Om het platteland leefbaar te houden hebben Provinciale Staten 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Vitaal Platteland. Een deel van dit bedrag wordt nu ingezet om dorpsinitiatieven te ondersteunen.

Om in te spelen op de veranderingen op het platteland ondersteunt de provincie Drenthe initiatieven van de Drentse inwoners. Wij kiezen voor een aanpak waarbij initiatieven uit de hele provincie subsidie kunnen krijgen. In het uitvoeringsbesluit en de toelichting hierop treft u de randvoorwaarden aan waarbinnen u een aanvraag kunt doen bij de provincie Drenthe.

Meer informatie is te vinden via