Beleef en Doe Festival Poolshoogte

Poolshoogte-OdoornVan 28 t/m 30 augustus 2015  bij Poolshoogte Odoorn, Een spiksplinternieuw festival in de gemeente Borger-Odoorn. Een festival waar verenigingen & stichtingen in de gemeente zich kunnen laten zien. Laten zien aan iedereen die op zoek is naar een invulling van haar of zijn vrije tijd. En de leeftijd maakt niet uit!

Groeiregio!
Met het festival wordt gekoerst op economische ontwikkeling, in samenhang met de plaatselijke  verenigingen, stichtingen & ondernemers. Door met elkaar de schouders er onder te zetten, stimuleer je  de sterke punten van je dorp/gemeente. Hiermee geef je ook de kracht aan die  in een krimpgebied  aanwezig is en door de samenwerking tussen verengingen/stichtingen en bedrijven laat je zien dat je samen de leefbaarheid ophoog peil houdt.
Hierdoor krijgt ook de plaatselijke middenstand een boost en is het een stimulering voor het gebied.

De Hunzecommissie vindt het prima om met deze activiteit het verenigingsleven, in welke vorm of activiteit dan ook, in Borger Odoorn te willen stimuleren en daarnaast ook levend te houden. Het sluit aan bij de doelstellingen van de Hunzecommissie om activiteiten in de samenleving te stimuleren en te activeren.

Daarom heeft de Hunzecommissie besloten dit project te ondersteunen met € 1000,-