Symposium Hunzevisie 2030

hunzevisie2030De Hunzevisie uit 1995 van Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap en het Wereldnatuurfonds is een vergezicht voor het Hunzedal. Deze visie gaf het startschot voor herstel van de natuurlijke eigenschappen van de beek en de aan weerszijden gelegen natte natuurgebieden. In het Hunzedal is in de afgelopen twintig jaar hard gewerkt door diverse partijen om in het gebied op grote schaal kwalitatief hoogstaande natuur te laten ontstaan. Daarbij is de combinatie gezocht van natuur met waterveiligheid, waterkwaliteitsverbetering, waterwinning, landbouw en recreatie.

De Natuur en Milieufederaties van Drenthe en Groningen en de initiatiefnemers van destijds hebben de visie uit 1995 getoetst aan de uitdagingen van nu. Aan de hand daarvan zijn nieuwe speerpunten geformuleerd. Op dit symposium wordt de balans opgemaakt van de veranderingen in de Hunze in de afgelopen 20 jaar en worden de hoofdpunten uit de geactualiseerde visie gepresenteerd.

Programma symposium

14.30 uur Inloop

15.00 uur Opening door middagvoorzitter Hanneke Kappen

  • Interview Eric van der Bilt (Het Drentse Landschap) en Marco Glastra (Het Groninger Landschap)
  • Column door Alfred van Hall (Waterschap Hunze en Aa’s)
  • Première film ‘De Hunze: wereldnatuur binnen handbereik’
  • Inleiding door Johan van der Gronden, Wereld Natuur Fonds
  • Presentatie Hunzevisie 2030, door Uko Vegter  (Het Drentse Landschap) en Rob Reintsema (Het Groninger Landschap)
  • Interview/ reacties betrokken partijen en zaal

17.00 uur  Afsluiting bijeenkomst door middagvoorzitter

  • Drankje en hapje