Samenvattend verslag van de vergadering van de Hunzecommisie d.d. 13 juni 2014.

Aanwezig : Peter Roelfsema, Luink van de Laan, Robin Ketelaars, Aimee Niebuir, Wim Evertse, Robin Ketelaars, Gerard Strabbing, Jos de Graaf  en Anjo Kuipers

Met kennisgeving afwezig : Silvo Gaastra

Mededelingen

Silvo doet de suggestie om voortaan de planning van de vergadering te laten verlopen met een datumprikker. Deze suggestie wordt overgenomen.

Peter en Anjo zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst rond de kampeerboerderij Tweehek in Westdorp. Er zijn contacten gelegd met twee wethouders.

Anjo gaat aan de wandel met gebiedscoordinator Jakob Rijnberg over het wandelpad Buinen-Exloo.

Anjo en Robin nemen contact op met Bronnegerveen over hun plannen rond het jaarlijkse paasvuur. Zij leggen ook contacten met de dorpen Buinen, Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen, Buinerveen en Drouwenerveen over de mogelijkheden van een op te zetten dorpenoverleg in navolging rond een dergelijk overleg van dorpen rond Ees.

Wim heeft geconstateerd dat het de afgelopen weken flink druk is geweest met vakantiegangers. Het toeristenseizoen is goed begonnen.

Er zal contact gezocht worden met oud-burgemeester Slagman over een in te plannen bezoek aan de commissie in september a.s. om o.a. informatie te verstrekken over de mogelijkheden van de Heidemij bij de financiering van project op het gebied van leefbaarheid.

Projecten Vitaal Platteland

De voetbalvereniging  Valthermond wil langskomen bij de commissie om te overleggen over hun aanvraag om subsidie bij de provincie. Voor cofinanciering willen ze een beroep doen op het budget van de commissie. Ze denken aan een bedrag van € 5.000,-

De leden vinden dit bedrag te fors, gelet op ons budget.

De delegatie van Valthermond wordt uitgenodigd voor de vergadering in september.

De commissie denkt na of ons budget wellicht kan worden ingezet voor een bureau dat dorpen kan ondersteunen bij het opstellen van hun subsidieaanvraag. Te denken valt aan een commercieel bureau, de STAMM of de BOKD.

De voetbalvereniging Odoorn, de muziekvereniging ODO en de jeugdsoos hebben plannen om de parkeerplaats bij hun accommodaties gezamenlijk te renoveren.

Wellicht dat zij ook een beroep doen op ondersteuning vanuit de commissie.

Het Boerenrockfestival uit Drouwenermond vraagt om een subsidie van € 5.000,- voor hun jaarlijkse festival. Wordt verder besproken in september.

Eveneens in Drouwenermond wil een werkgroep het gebruik van het dorpshuis de Assekolke revitaliseren. O.a. in overleg met het verengingsleven.

Robin en Anjo zoeken contact met werkgroep of er behoefte is aan ondersteuning.

Ook hier het idee van een draaiboek voor de juiste aanpak.

Robin deelt mede dat dorpshuis het Vertier in Drouwenerveen 70 zonnepanelen op het dak gaat plaatsen in het kader van de duurzaamheid.

 Dorpenoverleg Ees e.o.

Peter is recent bij het dorpenoverleg geweest. Hij heeft de indruk dat men de laatste tijd nogal negatief is; met name richting de gemeente. Er is op dit moment weinig sprake van eigen kracht.

Een nieuw idee is het ontwikkelen van een dorpsommetje. Aimee biedt aan om een keer mee te gaan en de ervaringen vanuit Klijndijk in te brengen.

Verder leeft nog het idee van het verlengen van het fietspad.

Ook hier speelt het punt van het in bezit hebben van een draaiboekje.

PR

De website van de commissie is vanwege een technische storing  uit de lucht geweest.

Er zal een artikel worden opgesteld voor Week-in-Week-uit over het functioneren van de commissie en de mogelijkheden tot ondersteuning van doprsinitiatieven.

Wim zal samen met Aimee een stukje schrijven over de functie van de pannakooi in Klijndijk.

Ook zal gebruik worden gemaakt van de sociale media om het functioneren van de commissie onder de aandacht te brengen.

Kennismaking met wethouder Buijtelaar

Het idee is om in oktober een datum te prikken voor een fietstocht in het gebied met een bezoek aan de Mandelanden en de Bronnegermaden.

Vertrek vanaf de kampeerboerderij Tweehek in Westdorp.

Fietsen kunnen worden besteld bij rijwielzaak Egberts. Er kan ook voor e-bikes worden gezorgd.

Voor de pr kunnen er dan foto ’s worden gemaakt van de fietstocht.

Volgende vergadering.

Via de datumprikker wordt een datum gekozen voor een vergadering in september a.s

Er zal contact gezocht worden met mevrouw Slagman of zij aanwezig kan zijn.

Ook zal de voetbalvereniging Valthermond worden benaderd.

Verder wordt dan ook het subsidieverzoek boerenrock verder behandeld.

In oktober wordt geprobeerd om een fietstocht te organiseren in het gebied.

Verder staat nog een bezoek aan de energiezuinige woning in Nieuw-Buinen op het programma.

Afscheid Luink van der Laan

Luink moet bedanken als lid van de commissie mede als gevolg van de ontwikkeling van zijn bedrijf. Hij kan nu onvoldoende tijd vrijmaken voor de commissie.

Hij blijft bereikbaar voor het geven van informatie over projecten.

Hij nodigt de commissie uit voor een werkbezoek aan zijn bedrijf.

Verder gaat hij eerst zelf op zoek naar een opvolger.

Peter overhandigt hem een cadeau voor de inzet in de afgelopen jaren.