Hunzecommissie Nieuwe stijl

De gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn (de Hunzecommissie ) is ontstaan na aanleiding van het opheffen van het Hunzeproject,  rondom de hermeandering van de Hunze.  De Hunze ontstaat in de gemeente Borger-Odoorn door de samenloop van Het Voorste- en Achterste diep.  Na de opheffing van het Hunzeproject door de provincie in 2014 is de werkwijze en aanpak [1] model geworden voor de gehele gemeente.  Doel was en is het stimuleren en ondersteunen van kleine en middelgrote initiatieven van bewoners uit Borger-Odoorn.

In 2021 is besloten dat dorpen een dorpsbudget krijgen waarmee dorpen zelf prioriteiten kunnen stellen aan hun bottom up proces.  Tevens is het budget voor subsidie via de Hunzecommissie verlaagd.  Echter door de dorpsbudgetten zullen de dorpen zelf meer gaan doen aan hun omgeving. De taak van de Hunzecommissie is hierdoor minder geworden.

Per 1 januari 2022 is de gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn opgeheven . Er wordt gekeken naar een nieuwe invulling van de taken van de Hunzecommissie als adviescommissie.  In de loop van 2022 zal hier al dan niet invulling aan worden gegeven.