Nieuwe ronde voor lokale initiatieven LEADER

leaderVooraankondiging  nieuwe ronde van het subsidieprogramma LEADER van de Europese Unie  voor lokale initiatieven voor inwoners en ondernemers van de gemeenten Aa en Hunze (veenkoloniale  deel), Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen.

LEADER heeft als doel om een impuls te geven aan plattelandsregio’s (meer informatie over LEADER, klik hier). Ook onze regio maakt kans op subsidie vanuit het LEADER-programma.

Voor de ontwikkeling van onze regio is het van belang dat u als inwoner/ondernemer zelf initiatieven en plannen ontwikkelt. U weet het beste wat er in het gebied moet gebeuren om de leefbaarheid en de economische perspectieven te vergroten. Als
inwoners en ondernemers bepaalt u dus samen hoe het geld het beste kan worden ingezet!

Op 12 november kijken we samen met u naar de kansen die het LEADERprogramma biedt. In verschillende workshops zoeken we daarna naar de lokale ambitie. Met een goede lokale strategie op weg naar een sterke regio!

De Provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Aa en Hunze nodigen u uit voor de interactieve bijeenkomst ‘Nieuwe ronde voor lokale initiatieven’. U kunt zich hier alvast aanmelden (maximaal 150 deelnemers). De uitnodiging, inclusief het programma, ontvangt u medio oktober.

Mocht u vragen hebben over deze vooraankondiging, dan kunt u contact opnemen met Gerard Meijers, (0592) 365769/06-53758506, g.meijers[a]drenthe.nl.

Wij verheugen ons op uw inbreng.

 

Bron:  PO14091903-LEADER_vooraankondiging