Inloopbijeenkomsten LEADER – januari 2016

logo-leader-groot
LEADER: wat is dat nu precies?

Het platteland laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen werken aan vernieuwende ideeën. Dat is kort gezegd ‘LEADER’, een Europese subsidie om het landelijk gebied vitaal te houden.

De strategie is toegespitst op de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa & Hunze. Vanaf de gebiedsbijeenkomst in november 2014 werken we als bewoners, ondernemers en overheden aan de LEADER-strategie. Binnenkort is het eindelijk zover en kunnen initiatieven daadwerkelijk aanvragen indienen.

LAG: Lokale ActieGroep
De LAG voert de regie over de LEADER-strategie in nauwe samenspraak met de provin-cie en de vier betrokken gemeenten. Van elk van de vier gemeenten zit een wethouder in de LAG. Daarnaast zijn vijf ‘burgerleden’ toegetreden. Provincie en CMO STAMM ondersteunen de LAG.
Onder meer stelde de LAG een strategie voor LEADER in Zuidoost op (Lokale Ontwikkelings-Strategie of LOS) en werden inloopbijeenkom-sten georganiseerd. De komende maanden staat de LAG voor de taak initiatieven uit de regio op te halen en de aanvragen te beoordelen. Ook zal de LAG in 2016 gesprekken voeren met grote partijen die een rol in de verdere ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe kunnen spelen.

Inloopbijeenkomsten
De LAG organiseert 4 inloopbijeenkomsten spe-ciaal voor leden van plaatselijke groepen, initia-tiefnemers, dwarsdenkers en andere direct be-trokkenen. Kortom voor mensen die wat willen en van plan zijn een bijdrage aan te vragen in het kader van de LEADER-strategie. Het worden 4 inspirerende sessies waarin je veel kunt leren over LEADER. Een korte inleiding neemt je mee in de uitdaging het zuidoosten van Drenthe te laten bruisen, waarna vanuit de LAG wordt uitge-legd wat er zoal bij het maken van een LEADER-aanvraag komt kijken. In het tweede deel van de bijeenkomst kun je je ideeën voorleggen, ideeën opdoen en sparren met andere initiatieven. Een goed moment dus om kennis op te doen en nieuwe contacten te leggen. Je bent van harte uitgenodigd voor één van de inloopbijeenkomsten

Data
18 januari 19:30 uur Emmen
21 januari 19:30 uur Coevorden
26 januari 19:30 uur Borger-Odoorn
3 februari 19:30 uur Aa en Hunze.
Zet deze data alvast in je agenda, de exacte lo-catie volgt zo snel mogelijk.

Een leaderbijdrage aanvragen
Hoewel LEADER nog niet opengesteld is en er dus officieel nog geen aanvraag kan worden gedaan, bestaat de mogelijkheid een vooraanmelding te doen.
Op BurgerkrachtinDrenthe.nl staat een LEADER-pagina waar je een eenvoudig aanmeldformulier kunt downloaden, invullen en naar de provincie mailen.
Je krijgt hier snel een eerste beoordeling van je initiatief: een afwijzing, een oké of een lijstje met aanbevelingen die alsnog tot een oké kunnen leiden. De “oké’s” ontvangen te zijner tijd een officieel
aanvraagformulier waar ook een projectplan en een begroting bij gevoegd moeten worden. Je project moet passen binnen één of meer van de vijf thema’s die je in deze nieuwsbrief vindt.

Lees meer informatie in de Nieuwsbrief LEADER december 2015