Hunzecommissie en B&W brachten bezoek aan Nieuw-Buinen en Odoorn

hunzenieuwbuinenBegin december 2015 bracht een delegatie van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de Hunzecommissie een bezoek aan Odoorn en Nieuw-Buinen. Op dinsdag werd Odoorn aan gedaan, een dag later Nieuw-Buinen.
Tijdens de avonden gingen gemeente en bewoners met elkaar in gesprek over diverse thema’s die in het dorp spelen.

In Odoorn was Hotel-Restaurant De Oringer Marke plaats van handeling. B en W, de gemeenteraad en de Hunzecommissie beten de spits van hun tweedaagse af in Odoorn. De bijeenkomst met
bewoners was gepland om 19.00 uur. Daarvoor was al een wandeling door het dorp gemaakt en werd heerlijk gelunched:
Een vast stramien, zoals dat ook in Buinerveen ging enkele weken geleden en in al die andere plaatsen die werden en worden
bezocht.

In Nieuw-Buinen was MFA Noorderbreedte (Dorpshuis Nieuw-Buinen) locatie van de dag. Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen werd opgericht in september 2008 en stond borg voor het goed verlopen van de dag. Voorzitter Derk Smit had samen met de andere bestuursleden en -uiteraard in overstemming met – B&W, de gemeenteraad en de Hunzecommissie een programma opgesteld.

Burgemeester Jan Seton voelt zich prima op zijn gemak voelt in de gemeente waarvan hij nu alweer enkele maanden burgemeester is. Hij gaf aan dat hij zich toch wel in positieve zin verbaasde over de vele activiteiten die in vooral kleine kernen worden georganiseerd en dat hij overal verschillende mensen ziet met ieder een eigen manier van denken en doen. De verschillen tussen de mensen in de zand- en veendorpen bespeurt Seton ook, maar het is vooral positief bedoeld.
De burgemeester is vol lof over de inwoners en is gauw ingeburgerd.

De opkomst in Odoorn en Nieuw-Buinen was niet bijster groot, maar de vragen die werden gesteld en de antwoorden die werden gegeven waren zinvol en na afloop toonde burgemeester Seton zich tevreden over het dorp Odoorn en vond hij het goed te merken dat
men aangaf wat hen dwarszit en dat er ook oplossingen komen.

De geboden oplossingen van B en W waren niet voor iedereen naar tevredenheid, maar in het algemeen kan worden geconcludeerd dat men ‘wel kan leven met de antwoorden’.

Lees de het hele verhaal op bladzijde 9 en 31 van Week In Week Uit van week 50 2015
http://weekinweekuit.com/media/wiwu/week50.pdf