Geld voor Stichting Dorpsbelangen Drouwenermond.

De Hunzecommissie heeft besloten een subsidie te verlenen aan stichting Dorpsbelangen Drouwenermond. Hiermee kan Dorpsbelangen professionele begeleiding inhuren om samen met inwoners plannen te ontwikkelen voor aanpassing van het dorpshuis (en directe omgeving) in Drouwenermond.

Spelregels subsidie
Jaarlijks verleent de Hunzecommissie een aantal eenmalige subsidies. Het handhaven en versterken van de Cittaslow-kwaliteiten van onze gemeente is daarbij een belangrijke factor. De subsidies zijn in principe bedoeld voor stichtingen en verenigingen (zogenaamde rechtspersonen) en worden slechts bij uitzondering toegewezen aan natuurlijke personen. Daarbij gelden de volgende spelregels.:

  • De subsidies worden verleend aan kleinschalige projecten binnen het Hunzegebied.
  • De subsidies komen ten goede aan cultuur, cultuurhistorie, sociale cohesie, gebiedsontwikkeling of combinaties daarvan.
  • De subsidiebedragen liggen in het algemeen niet hoger dan € 2.500,-. – Na de indiening kan de aanvrager (of zijn/ haar vertegenwoordigers) worden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting op de aanvraag.
  • De aanvraag moet voor de start van het project ingediend worden.
  • De Hunzecommissie komt ongeveer tien keer per jaar bij elkaar en beoordeelt dan de aanvragen.

Hebt u een project dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Neemt dan contact op met de Hunzecommissie via ons contactformulier.

Een aanvraagformulier is hier te downloaden