Aanvraag financiële bijdrage van Hunzecommissie

U bent op zoek naar mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor een project waar u mee bezig bent. De Hunzecommissie houdt zich bezig met initiatieven van burgers en dorpen op het terrein van leefbaarheid binnen onze gemeente.

De commissie kan de initiatieven inhoudelijk en financieel ondersteunen, het uitgangspunt is dat de kracht van de inwoners centraal staat. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om gebiedsontwikkeling, meehelpen initiëren, zo nodig begeleiden. De Cittaslow gedachte van onze gemeente wordt hierin ook onderschreven.

De Hunzecommissie zal uw aanvraag beoordelen tijdens de eerstvolgende vergadering, het gaat om ondersteunende bijdragen tot maximaal €2500.

In de beoordeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de betrokkenheid van inwoners, het draagvlak en de relatie met de kernwaarden van onze commissie.

U kunt h ier het  formulier subsidie Hunzecie downloaden

We zien uw aanvraag graag tegemoet. U kunt het ingevulde formulier als als bijlage toevoegen via het contactformulier.

Heeft u alleen een vraag, dan kunt u het contactformulier ook zonder bijlage gebruiken.